معاونتها و مسئولین واحدهای منطقه چهار شهرداری اردبیل
معاونت فنی و عمرانی: پیمان هاشمی مجد

معاونت شهرسازی و معماری: اکبر حلبی

معاونت خدمات شهری: غلامرضا شاهین

مسئول ماده صد: رضا حنیفه زاده

مسئول حراست : سید ناصرشاه محمدی

مسئول روابط عمومی و  امور ارتباطات: ناصرشعبان

مسئول درآمد: قدیر میری

مسئول حفاری: افشین عباسی

مسئول اجرائیات: علی دهقانی

مسئول فضای سبز: علی علیپور

مسئول ناحیه یک:عشقعلی سلطانی

مسئول ناحیه دو: فیروز خوشبخت

مسئول ناحیه سه: داریوش رمزی 

 
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
منبع منطقه چهار شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۴۲۹