معاونتها و مسئولین واحدهای منطقه چهار شهرداری اردبیل
معاونت فنی و عمرانی: پیمان هاشمی مجد

معاونت شهرسازی و معماری: اکبر حلبی

معاونت خدمات شهری: بهروز جبری

مسئول امور مالی: محمدعلی محمدی

مسئول ماده صد: رضا حنیفه زاده

مسئول حراست : سید ناصرشاه محمدی

مسئول بازرسی: میرمسعود جاوید

مسئول روابط عمومی و  امور ارتباطات: ناصرشعبان

مسئول درآمد: غلامعلی زیبا

مسئول حفاری: افشین عباسی

مسئول اجرائیات: داود پوراحمد

مسئول فضای سبز: علی علیپور

مسئول ناحیه یک:اسلام ساویز

مسئول ناحیه دو: یادگار جهاندیده

مسئول ناحیه سه: داریوش رمزی 

 
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
منبع منطقه چهار شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۵۶۲