ارتباط با منطقه چهار
شهرداری منطقه چهار اردبیل
ارتباط با منطقه چهار
ساختمان اداری در خیابان وحدت (میراشرف) جنب پل رحیم طیار واقع گردیده است.

ارتباط مستقیم با دفتر مدیر منطقه چهارشهرداری اردبیل      04533474449 شماره فاکس: 04533474995

ارتباط مستقیم با روابط عمومی منطقه چهار شهرداری اردبیل 04533470440 


ارتیاط با شهرداری منطقه چهار  04533475256

کدپستی: 5616733581

 
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
منبع منطقه چهار شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۵۱۵