سید محمد مدنی مدیر منطقه چهار شهرداری اردبیل
  
سوابق اجرایی مهندس سید محمد مدنی :
رئیس ناحیه یک خدمات شهری شهرداری منطقه یک
رئیس ناحیه دو خدمات شهری شهرداری منطقه دو
رئیس ناحیه یک خدمات شهری شهرداری منطقه سه
معاونت سازمان اتوبوسرانی شهرداری اردبیل
مدیر عامل سازمان آرامستانهای شهرداری اردبیل
مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اردبیل
معاون خدمات شهری شهرداری اردبیل
مشاور شهردار اردبیل 
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
منبع منطقه چهار شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۳۱۰