آغاز عملیات هرس پاییزه درختان در حوزه منطقه چهار شهرداری اردبیل
منطقه چهار شهرداری اردبیل
آغاز عملیات هرس پاییزه درختان در حوزه منطقه چهار شهرداری اردبیل

عملیات هرس فرم درختان در معابر و بوستان های محدوده منطقه چهار در شش ماهه دوم سال آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار مهندس علی علیپور کارشناس و مسئول فضای سبز منطقه، هرس پاییزه درختچه ها را از اهم فعالیت های حفظ و نگهداشت درختان شهر اعلام کرد و گفت: در همین راستا ضمن تعیین برنامه زمانبندی شده ، آموزش های تخصصی و توجیهی به نیروهای هرس کننده ارائه شده است.
وی سلامت درختان و کنترل عوامل خسارت زای فصل سرما با حذف شاخه های زائد را از ضرورت های انجام هرس پاییزه دانست و افزود این عملیات تا پایان زمستان ادامه خواهد داشت. 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۰
منبع منطقه چهار شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۲۲